Lò hơi tầng sôi tuần hoàn

http://mde.com.vn

Lò hơi tầng sôi tuần hoàn

Lò hơi tầng sôi tuần hoàn

Công suất: 1-45t/h
Hiệu suất: 0.7-1.6 Mpa
Áp suất: >81%
Bao hơi đơn

Giá: Liên Hệ

Liên hệ báo giá