Mekong Delta Energy Company Limited

Eco energy for your future
Năng lượng sạch cho tương lai

 

Mekong Delta Energy


Năng lượng tái tạo là tương lai năng lượng thế giới
Tên công ty: Công ty TNHH Năng lượng Mekong Delta
Tên giao dịch đối ngoại: Mekong Delta Energy Limited Company
Tên viết tắt: MDE
Mã số thuế: 1500  982  130
Ngân hàng mở tài khoản: Ngân hàng TMCP Á Châu – Chi nhánh Vĩnh Long
Số tài khoản: 178 530 019
Website: www.mde.com.vn
Email: info@mde.com.vn
Vốn điều lệ (tính đến 12/2013) 6.000.000.000 VNĐ
Slogan Eco solution for your future

Mục tiêu: Trở thành nhà cung cấp năng lượng sinh khối số 1 Việt Nam vào năm 2025.


Tôn chỉ của Công ty là cung cấp những Giải pháp năng lượng sạch và bền vững cho khách hàng, để từ đó nâng cao chất lượng và uy tín của sản phẩm sản xuất tại Việt Nam, cũng như bảo vệ và duy trì môi trường xanh cho con người Việt Nam hiện nay và mai sau.
Chiến lược phát triển của Công ty là phát triển năng lượng Sinh khối (Biomass) thành nguồn năng lượng chính yếu và bền vững, Công ty đã và đang từng bước sử dụng các nguồn nguyên liệu Sinh khối quý giá mà hiện nay còn chưa được sử dụng một cách hiệu quả như vỏ trấu, rơm rạ, bã mía, vỏ cây… thành những sản phẩm Năng lượng tái tạo một cách hữu hiệu nhất.